نمایش 1–20 از 21 نتیجه

چاقو اره ای غلاف دار حیدری

تومان۴۷.۲۵۰

چاقو اره ای غلاف دار حیدری

طول تیغه چاقو :  12 سانتی متر

جنس دسته چاقو : پلاستیک تزریقی

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو راسته ای حیدری طرح برزیل 8

تماس بگیرید

چاقو راسته ای حیدری طرح برزیل 8

طول تیغه چاقو :  20 سانتی متر

جنس دسته چاقو : پلاستیک تزریقی

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو اره ای میوه خوری حیدری فولاد آلمان PT2

تومان۱۸.۵۰۰

چاقو اره ای میوه خوری حیدری فولاد آلمان PT2

چاقو اره ای میوه خوری حیدری فولاد آلمان  با دسته سفید رنگ موجود می باشد.

طول تیغه چاقو :  12 سانتی متر

جنس دسته چاقو : پلاستیک تزریقی

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو حیدری بره ای کوچک

تومان۰

چاقو حیدری بره ای کوچک

طول تیغه چاقو :  12 سانتی متر

جنس دسته چاقو : پلاستیک تزریقی

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو حیدری کوچک اندازه 20 سانت مدل P49

تماس بگیرید

چاقو حیدری کوچک اندازه 20 سانت مدل P49

 

طول تیغه چاقو :  10 سانتی متر

جنس دسته چاقو : پلاستیک تزریقی

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو حیدری برگ زنی تیغه آلمانی 12

تماس بگیرید

چاقو حیدری برگ زنی تیغه آلمانی 12

طول تیغه چاقو :  30 سانتی متر

جنس دسته چاقو : پلاستیک تزریقی

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو حیدری سلاخی دسته پلاستیکی تیغه 11/5 سانت

تماس بگیرید

چاقو حیدری سلاخی دسته پلاستیکی تیغه 11/5 سانت

طول تیغه چاقو :  11 سانتی متر

جنس دسته چاقو : پلاستیک فشرده

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو حیدری اسفنجی سایز 6 با کاور دکمه دار

تماس بگیرید

چاقو حیدری اسفنجی سایز 6 با کاور دکمه دار

طول تیغه چاقو : 17 سانتی متر

جنس دسته چاقو : کربن اسفنجی فشرده

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو حیدری راسته دسته چوبی تیغه 11 سانت 3 لب تراش

تماس بگیرید

چاقو حیدری راسته دسته چوبی تیغه 11 سانت

طول تیغه چاقو : 11 سانتی متر

جنس دسته چاقو : دسته چوبی سه تکه و بسیار مستحکم

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو حیدری سلاخی سایز 2 دسته چوبی تیغه 15 سانت

تومان۱۷۵.۰۰۰

چاقو حیدری سلاخی سایز 2 دسته چوبی تیغه 15 سانت

طول تیغه چاقو : 15 سانتی متر

جنس دسته چاقو : دسته چوبی سه تکه و بسیار مستحکم

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو حیدری سلاخی سایز 2 دسته چوبی تیغه 11/5 سانت

تومان۱۰۲.۰۰۰

چاقو حیدری سلاخی سایز 2 دسته چوبی تیغه 11/5 سانت

طول تیغه چاقو : 12 سانتی متر

جنس دسته چاقو : دسته چوبی سه تکه و بسیار مستحکم

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو حیدری سلاخی سایز 5 دسته چوبی تیغه 15/5 سانت

تومان۱۶۵.۰۰۰

چاقو حیدری سلاخی سایز 5 دسته چوبی تیغه 15/5 سانت

طول تیغه چاقو : 16 سانتی متر

جنس دسته چاقو : دسته چوبی سه تکه و بسیار مستحکم

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو حیدری طرح برزیل با تیغه 13 سانت

تماس بگیرید

چاقو حیدری طرح برزیل با تیغه 13 سانت

طول تیغه چاقو : 13 سانتی متر

جنس دسته چاقو : پلاستیک فشرده

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو حیدری لبه تراش 723

تومان۱۵۸.۵۰۰

چاقو حیدری راسته ای طرح برزیل سایز 6

طول تیغه چاقو : 15 سانتی متر

جنس دسته چاقو : پلاستیک فشرده

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو حیدری راسته ای طرح برزیل سایز 6

تومان۰

چاقو حیدری راسته ای طرح برزیل سایز 6

طول تیغه چاقو : 15 سانتی متر

جنس دسته چاقو : پلاستیک فشرده

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو حیدری لبه تراش 724

تومان۱۷۵.۰۰۰

چاقو حیدری لبه تراش 722

طول تیغه چاقو : 20 سانتی متر

جنس دسته چاقو : پلاستیک فشرده

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو حیدری لبه تراش 722

تومان۱۴۷.۵۰۰

چاقو حیدری لبه تراش 722

طول تیغه چاقو : 15 سانتی متر

جنس دسته چاقو : پلاستیک فشرده

برند چاقو : چاقو حیدری اصل

 

چاقو حیدری راسته ای فرم دار طول تیغه 19/5 سانت دسته پلاستیکی

تماس بگیرید

چاقو حیدری راسته ای کوتاه طول تیغه 19.5 سانتی متر دسته پلاستیکی فرم دار

طول تیغه چاقو : 19.5 سانتی متر

جنس دسته چاقو : پلاستیک فشرده

برند چاقو : چاقو حیدری اصل زنجان

 

چاقو حیدری راسته ای کوتاه طول تیغه 14 سانت

تماس بگیرید

چاقو حیدری راسته ای کوتاه طول تیغه 14 سانت

طول تیغه چاقو : 14 سانتی متر

جنس دسته چاقو : پلاستیک فشرده

برند چاقو : حیدری اصل زنجان

 

چاقو حیدری زنجان تیغه 12.5 سانتی متر

تومان۸۹.۰۰۰

چاقو حیدری زنجان اصل تیغه 12.5 سانتی متر

با تیغه فولادی آلمان